20

miliona tona min. đubriva

13

miliona tona KAN-a

5

miliona tona UREE

3

miliona tona NPK

 

Poziv i materijal za redovnu sednicu Skupštine članova HIP - Azotara

 

PREUZIMANJE

 

Hip Azotara Pančevo

 

"HIP Azotara" Pančevo jedna je od najvećih fabrika mineralnih đubriva i azotnih jedinjenja u regionu i jedini proizvođač amonijaka, karbamida (UREE) i amonijum nitrata u Srbiji.

 

 

U proteklih pet decenija našeg poslovanja ostvarili smo ukupnu produkciju od blizu 20 miliona tona mineralnih đubriva, 12,5 miliona krečnog amonijum nitrata (KAN), oko 4,5 miliona tona karbamida (UREA) i blizu 3 miliona tona NPK đubriva.

 

HIP Azotara
HIP Azotara
Pančevo

Da li ste zainteresovani za naše proizvode ili usluge?